top of page

1. Správa osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Vanadoo s.r.o. se sídlem Hausmannova 3003/9, Praha 4, která je vlastníkem domény www.epoxstyle.cz. Kontaktní údaje na správce jsou uvedeny na webových stránkách společnosti.

2. K jakým účelům se zpracovávají?

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze pro účely vyřízení poptávky. Osobní údaje nejsou dále poskytnuty třetí straně ani nejsou využity k marketingovým činnostem správce, pokud k tomu uživatel nedá výslovný souhlas.

3. Kdo má k mým údajům přístup?

S osobními údaji nakládají pouze oprávnění zaměstnanci.

4. Jak dlouho máte mé údaje uloženy?

Osobní údaje zpracováváme čistě pro účely vyřízení poptávky dle právních předpisů. Kdykoliv se také můžete obrátit na správce osobních údajů a požádat ho o informace, případně výmaz a opravu nepřesných dat. Vaše právo se vztahuje také na omezení zpracování, uplatnění námitky proti profilování a automatizovanému rozhodování a na přenositelnost údajů.

5. Používáte na webu EpoxStyle.cz soubory cookies?

Jako naprostá většina webových stránek, používáme také na www.epoxstyle.cz soubory cookies. Konkrétně se jedná o Google Ads, Facebook, Google Analytics, Sklik. Z hlediska trvanlivosti je lze dělit na krátkodobé tzv. „session cookie“, které jsou uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do zavření, a dlouhodobé tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy v počítači déle (v závislosti na nastavení samotné cookies a prohlížeči) nebo pokud je sami neodstraníte.

6. Jak mohu soubory cookies odmítnout?

Se soubory můžete pracovat v internetovém prohlížeči, který je automaticky ve výchozím nastavení přijímá. Podrobné informace pro Chrome, Firefox, Internet Explorer, Android a další naleznete vždy v nastavení či technické podpoře v sekci Cookies.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

bottom of page